Ακόμη ένα έργο υλοποιείται στον Δήμο Αλεξανδρούπολης από την εταιρία TAP AG στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών

Μετά από διαβούλευση μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρίας “Trans Adriatic Pipeline AG” (TAP) επετεύχθη μια ακόμη συμφωνία προς όφελος των δημοτών μας, καθώς η εταιρία ΤΑΡ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στη χρηματοδότηση διάνοιξης  μίας γεωθερμικής γεώτρησης εντός του γεωθερμικού πεδίου στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που απέστειλε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης στις 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 200.000€ περίπου και εντάσσεται στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών της εταιρίας προς τους δήμους από όπου διέρχεται ο αγωγός ΤΑΡ.

Η διάνοιξη μιας ακόμη γεωθερμικής γεώτρησης συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση του καινοτόμου και πρωτοποριακού έργου της γεωθερμίας στην περιοχή μας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης όσο και τους δημότες μας, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Η συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την εταιρία TAP AG συνεχίζεται σε άριστο βαθμό.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 2/12/2018}