Ο TAP χάρισε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ένα απορριμματοφόρο

Με ένα απορριμματοφόρο επιπλέον εξοπλίστηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατόπιν σχετικής δωρεάς του Διαδραστικούς Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.

Η προσφορά του οχήματος είναι μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Αγωγού ΤΑΡ.

Το απορριμματοφόρο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας η οποία μάλιστα θα ενισχυθεί με ένα ακόμη όχημα που θα αγοραστεί με δαπάνη του Δήμου.

Η παραλαβή του οχήματος του ΤΑΡ έγινε από τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκη και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr, 15/11/2018}