Η δυσκολία της κατασκευής ενός αιολικού πάρκου

Στις μέρες μας είναι πρωτότυπο και καινοτόμο, η δημιουργία ενός αιολικού πάρκου. Λίγοι όμως ξέρουν πως αυτό «γεννιέται», τι κόστος έχει και τι εργασία χρειάζεται για να τελειώσει ένα τέτοιο έργο.

Η κατασκευή του κάθε αιολικού πάρκου διαρκεί περίπου 10 μήνες. Η παραγωγή της κάθε σύγχρονης ανεμογεννήτριας που χρησιμοποιούνται τώρα είναι 1,8-2,3 MW, το ύψος του πυλώνα της είναι από 60 μετρά έως 85 και το μήκος των πτερυγίων είναι από 35 έως 55 μέτρα.

Το κόστος κατασκευής ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να είναι πάνω από 1εκ. Ευρώ ανά MW, οπότε ένα μέσο αιολικό των 20 MW μπορεί και να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ανάλογα με την περίπτωση πάντα.

Το προσωπικό που δουλεύει είναι εξειδικευμένο με σεμινάρια στη Γερμανία και την Δανία από όπου προέρχονται οι περισσότερες ανεμογεννήτριες, και έχουν συνέχεια επικοινωνία μέσω υπολογιστή για οποία εργασία γίνεται σε κάθε ανεμογεννήτρια.

Το 1% από τον τζίρο του κάθε αιολικού πηγαίνει ως αντισταθμιστικό όφελος στους κάτοικους των κοινοτήτων που είναι εγκατεστημένο το αιολικό. Απασχολούνται πολλοί επιστήμονες σε κάθε τέτοιο έργο, δασολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι και πολιτικοί μηχανικοί. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και κυρίως ορνιθοπανιδας, ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα με πολλά είδη τα οποία είναι και προστατευόμενα. Στις καινούριες ανεμογεννήτριες και όπου το απαιτεί η προστασία των ειδών αυτών, τοποθετούνται και δυο ραντάρ τα οποία αποτρέπουν πτηνά και νυχτερίδες να πλησιάζουν τις Α/Γ και αν πλησιάσουν αυτές σταματάνε.

Οι συνθήκες εργασίας λόγω της υψηλής ευθύνης των θέσεων αυτών, είναι απόλυτα προβλεπόμενες και λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφάλειας.

Επενδύουν σε αυτόν τον κλάδο πολλές ευρωπαϊκές αλλά και κινέζικες εταιρείες.

Τα παράβολα για την εγκατάσταση πολλές φορές ανέρχονται πάνω από 100.000 ευρώ και η MWH πληρώνεται όσο κατά μέσο όρο την αγοράζει και ο καταναλωτής περίπου 110 ευρώ.

 

 

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.thraki.com.gr, 28/12/2017}