“Έπεσαν” οι υπογραφές για έργο που αφορά 33 γεωτρήσεις στην περιοχή «ΣΑΓΗΝΗ» Δήμου Ορεστιάδας

Την Τρίτη 10/08/2021, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία, του έργου «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος ΣΑΓΗΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Το έργο αφορά σε 33 γεωτρήσεις στην περιοχή «ΣΑΓΗΝΗ» Δήμου Ορεστιάδας με εμβαδόν εξυπηρετούμενης επιφάνειας 10.800 στρέμματα. Το μήκος παρέμβασης ανέρχεται στα 38,5 χιλιόμετρα και θα εξυπηρετεί περισσότερους από 250 αγρότες / παραγωγούς.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου 3 ης γενιάς, μήκους 38,5 χιλιομέτρων και διαμέτρου Φ160
  • Τυποποιημένα φρεάτια υδροληψίας ανά 50 μέτρα δικτύου
  • Τυποποιημένη διάταξη στην κεφαλή κάθε γεώτρησης για λόγους αντιπληγματικής προστασίας και εξορθολογισμού παροχής μεταξύ άντλησης και ζήτησης

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.165.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, με χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες.

Οι πόροι προέρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με εκχώρηση αυτών στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Είναι το 2 ο έργο που υπογράφεται σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, από τα τρία δημοπρατημένα έργα που αφορούν την υπογειοποίηση 99 αρδευτικών γεωτρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 6.100.000,00 ευρώ.

Ο Δήμος Ορεστιάδας συνεχίζει αδιάλειπτα την στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 10/8/2021}