250.000 € στο Δήμο Σουφλίου για προμήθεια μηχανημάτων έργου

Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 14.661.395,80 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» Πράξη του Δήμου Σουφλίου με προϋπολογισμό συνολικά 269.000 ευρώ (250.000 ευρώ ΠΔΕ – ΥΠΕΣ και 19.000 ευρώ Ίδιοι πόροι).

Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 7/9/2018}}