11 προσλήψεις για τις ελαιοκομικές περιοχές Μαρώνειας-Προσκυνητών

Αιτήσεις από 31-07-2018 έως και 06- 08-2018

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2018 συνολικού αριθμού 11 ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια στις ελαιοκομικές περιοχές Μαρώνειας-Προσκυνητών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2018». Πρόκειται για τις ειδικότητες: Παγιδοθέτες 1, Αρχιεργάτες – Μεταφορείς 2, Ψεκαστές 8.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (Ταχ. Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68131 ), στο κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπου έχει έδρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου, καθώς και στα καταστήματα των Δήμων Μαρώvειας- Σαπών (στις Σάπες και στην Ξυλαγανή), στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (www.peevrou.eu). Θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό ανάρτησης μόνο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και από τον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος, γρ. 7 απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198 κ. Δήμητρα Μητρουλάκη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Αλεξανδρούπολης, Σαπών-Μαρώνειας (στην Ξυλαγανή και στις Σάπες) δηλ. από 31-07-2018 έως και 06- 08-2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, 1/8/2018}