78 νανόχηνες βρήκαν καταφύγιο στο Δέλτα του Έβρου!

Οι Νανόχηνες ξανά στο Δέλτα του Έβρου!

Καθώς ο χειμώνας προχωράει, χιλιάδες πουλιά κατεβαίνουν από το Βορρά για να βρουν ασφάλεια και τροφή στις λιμνοθάλασσες και τα λιβάδια του υγροτόπου.

Για μία ακόμη χρονιά 78 τουλάχιστον Νανόχηνες ήρθαν από την Κερκίνη στις 14-01-2021 για να ξεκουραστούν και να τραφούν στο Δέλτα του Έβρου. Η Νανόχηνα είναι παγκοσμίως απειλούμενο είδος πουλιού, με ένα πολύ μικρό εναπομείναντα πληθυσμό στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και ειδικότερα στους δύο σπουδαίους υγρότοπους (Δέλτα Έβρου και Κερκίνη) έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αυτά τα απειλούμενα πουλιά και να φροντίζουμε ώστε να ξεχειμωνιάζουν με ασφάλεια μέχρι να πάρουν το ταξίδι της επιστροφής προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, από Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου, 17/1/2021}