Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης ζητά εθελοντές

Το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστεινο της Αλεξανδρούπολης έχει  ανάγκη τη συμβολή των εθελοντών.

Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, το Παιδικό Χωριό χρειάζεται εθελοντές των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Φιλόλογος
  • Μαθηματικός
  • Κοινωνιολόγος
  • Καθηγητής Αγγλικών

Όποιος θέλει να γίνει εθελοντής μπορεί να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: 25510 51890. Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για  την προστασία των παιδιών και των  εθελοντών.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 23/9/2020}