Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης: Ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αποκτά η Αλεξανδρούπολη

Έναν σύγχρονο, πρωτοποριακό Περιβαλλοντικό Σταθμό Παρατήρησης που σχεδίασαν, ανέπτυξαν και κατασκεύασαν μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης παρέδωσαν εχτές στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μάριος Ζήκος και μέλη του Συλλόγου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου.

Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Παρατήρησης που αποτελείται από τον σταθμό μέτρησης (μικρο ηλεκτρονικό κύκλωμα με κατάλληλους αισθητήρες), τη δικτυακή υπηρεσία συγκέντρωσης/ παρουσίασης δεδομένων και τη μονάδα παρουσίασης δεδομένων, καταγράφει την περιεκτικότητα των βλαβερών ουσιών στον αέρα που αναπνέουμε, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ατμοσφαιρική πίεση.

Οι μετρήσεις καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο και τα δεδομένα θα είναι ανοιχτά στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την εγκατάσταση του σταθμού στον κατάλληλο χώρο.

Ο σταθμός κατασκευάστηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης του μικροκλίματος της πόλης μας καθώς και μελλοντικά να μπορεί να λειτουργήσει ως μία ασπίδα προστασίας και ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου για την περίπτωση που εντοπιστούν συγκεντρώσεις πάνω από ασφαλή όρια.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της εφαρμογής οποιοσδήποτε μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που θα είναι ανοιχτά για το κοινό και να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ ανάλογοι σταθμοί αναμένεται να τοποθετηθούν και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 25/5/2021}