Προτάσεις για την βελτίωση των λιμνών Ισμαρίδα και Βιστωνίδα

Στην ετήσια έκθεση του Φορέα

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας και Θάσου δημοσίευσε την ετήσια έκθεση διαχείρισης 2020 για την προστατευόμενη περιοχή αρμοδιότητάς του, δηλαδή το Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ. Η έκθεση είναι 65 σελίδων και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και προτάσεις για την καλύτερη προστασία και βελτίωση της κατάστασης σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, μεταξύ των οποίων κι οι λίμνες Ισμαρίδα και Βιστωνίδα.

Στην Ισμαρίδα, στόχος του Φορέα είναι η αντιμετώπιση της υποβάθμισής της, με τον Φορέα να προτείνει: «Κρίνεται θετικό σε πρώτη φάση το μέτρο της παύσης της μίσθωσης της λίμνης ως δημόσιο ιχθυοτροφείο και κρίνεται απαραίτητη η ορθή λειτουργία του υφιστάμενου θυροφραγμού στο δίαυλο επικοινωνίας της λίμνης με τη θάλασσα στη διάρκεια της ξηρής περιόδου μετά και τη παύση της. Η μακροπρόθεσμη λύση για την ανάσχεση της υποβάθμισης του υδάτινου οικοσυστήματος είναι η δημιουργία ενός νέου, συγχρόνου θυροφραγμού στο νότιο τμήμα του διαύλου που θα αποτρέπει την είσοδο θαλασσινού νερού στην λίμνη, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την εκτόνωση των πλημμυρικών φαινομένων.

Στη Βιστωνίδα, στόχος είναι η καλύτερη κι αειφόρος διαχείρισή της, που σύμφωνα με τον Φορέα «απαιτεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης για τη λεκάνη απορροής της λίμνης».

Το σχέδιο αναλύεται διεξοδικά στην ετήσια έκθεση και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα εξής:

  • Την ποιότητα των υδάτων σε σχέση με τα φορτία θρεπτικών (άζωτο-φώσφορο) που καταλήγουν στη λίμνη Βιστωνίδα από τα ποτάμια, τους χειμάρρους και τα αποστραγγιστικά κανάλια και αποτελούν την κύρια αιτία εκρηκτικής ανάπτυξης φυτοπλαγκτού και κυανοβακτηρίων (cyanobacterial bloom), με άμεση συνέπεια την εμφάνιση φαινομένων μαζικής θανής ψαριών στη λίμνη.
  • Τον καθορισμό της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των εποχικά πλημμυριζόμενων εκτάσεων περιμετρικά της λίμνης και τη διατήρηση του λιμναίου χαρακτήρα μέσω της υλοποίησης σχετικής υδρολογικής μελέτης.
  • Την δημιουργία ζώνης βιολογικών καλλιεργειών περιμετρικά της λίμνης Βιστωνίδας και την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως αυτός τροποποιήθηκε στις συμβατικές καλλιέργειες της λεκάνης απορροής της λίμνης Βιστωνίδας.
  • Την υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας όπως αναδασώσεις, κορμοφράγματα κλπ. με σκοπό τη συγκράτηση φερτών υλών στο ορεινό τμήμα της λεκάνης απορροής.
  • Την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερβόσκησης στις ορεινές και πεδινές περιοχές της λεκάνης απορροής, το οποίο συμβάλει τόσο στην διάβρωση των εδαφών όσο και στη μεταφορά φερτών υλικών προς την λίμνη Βιστωνίδα.
  • Την ανάσχεση τμήματος των αναχωμάτων στις εκβολές των ποταμών Κομψάτου και Κοσύνθου και την επαναδημιουργία μαιανδρισμών των ποταμών πριν εκβάλλουν στη λίμνη, όπου θα εκτονώνονται τα πλημμυρικά φαινόμενα και παράλληλα θα συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα των φερτών υλικών.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Διονύση Βοργιά, 30/3/2021}