ΠΓΝΑ: Πότε τίθεται σε λειτουργία το PET scan – Γιατί αποτελεί ισχυρό όπλο για τους ογκολογικούς ασθενείς

Τελειώνει η ταλαιπωρία για τους ογκολογικούς και όχι μόνο ασθενείς του Έβρου οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι τη Θεσσαλονική προκειμένου να κάνουν την εξέταση pet- scan.

Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα επισκέφθηκαν την Διοίκηση του ΠΓΝΑ και τον Διευθυντή του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, υπεύθυνο για την λειτουργία του ΡΕΤ οι εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας και παρέλαβαν τον χώρο -έκτασης 190τ.μ., στην επέκταση του Τμήματος Πυρηνικής όπου θα λειτουργεί το σύστημα.

Τα ανάλογα συνεργεία κάνουν έναρξη εργασιών στις αρχές του νέου έτους και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το μηχάνημα θα είναι σε λειτουργία τον Απρίλιο-Μάιο.

Μετά από αίτημα του συλλόγου “Ηρόδικος ο Σηλύμβριος Φίλοι του ΠΓΝΑ”, ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής, διευθυντής του τμήματος πυρηνικής ιατρικής του Π.Γ.Ν.Α Αθανάσιος Ζησιμόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του του Pet Scan απάντησε σε καίρια ερωτήματα.

«Το απεικονιστικό σύστημα PET scan είναι ζωτικής σημασίας για τους ογκολογικούς και όχι μόνο ασθενείς, καθώς βοηθά στην βελτίωση της επιβίωσής τους και θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, με την Δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος.

Η σημασία της λειτουργίας του, για τους κατοίκους της περιοχής μας:

Το PET scan έως σήμερα δεν υπάρχει εγκατεστημένο στην Περιφέρεια ΑΜΘ, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι ασθενείς να μετακινούνται σε άλλα ιατρικά κέντρα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για να κάνουν την εξέταση με την ανάλογη ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση.

Από το 2018 με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εγκρίθηκε δωρεά με σκοπό την εγκατάσταση των PET απεικονιστικών συστημάτων στα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2021.

Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφθηκαν την Διοίκηση του ΠΓΝΑ και τον Διευθυντή του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, υπεύθυνο για την λειτουργία του ΡΕΤ οι εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας και παρέλαβαν τον χώρο -έκτασης 190τ.μ., στην επέκταση του Τμήματος Πυρηνικής όπου θα λειτουργεί το σύστημα,. Τα ανάλογα συνεργεία κάνουν έναρξη εργασιών στις αρχές του νέου έτους και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το μηχάνημα θα είναι σε λειτουργία τον Απρίλιο-Μάιο.

Κατά την έναρξη λειτουργίας του, θα γίνονται περίπου 10-15 εξετάσεις την ημέρα σε δύο βάρδιες.

Τι προσφέρει αυτή η εξέταση στους ασθενείς:

Η ποζιτρονική τομογραφία (ΡΕΤ) ή PET scan είναι η πιο σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική μέθοδος της Πυρηνικής Ιατρικής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βλαβών σε πολύ πρώιμο στάδιο. Στο απεικονιστικό αυτό σύστημα (PET) είναι ενσωματωμένος ένας υπολογιστικός τομογράφος (CT) για την ταυτόχρονη λήψη συμπληρωματικών ανατομικών πληροφοριών.
Η προσφορά της PET στην διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών είναι ανεκτίμητη σε πολλά επιστημονικά πεδία της Ιατρικής όπως κυρίως σε Ογκολογία, Νευρολογία, Αιματολογία, Παιδιατρική , Λοιμωξιολογία, Καρδιολογία, Ουρολογία Ορθοπεδική κλπ.

Ογκολογικοί ασθενείς:

Για τους ογκολογικούς ασθενείς, το PET scan αποτελεί ισχυρό όπλο για την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση οδηγώντας στην σωστή και έγκαιρη επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Η Ιατρική σήμερα οδεύει στην ακρίβεια , και την εξατομικευμένη θεραπεία. Το PET scan δίνει τις κατάλληλες και απαραίτητες πληροφορίες για την έγκαιρη και ακριβή σταδιοποίηση της νόσου, τον χαρακτηρισμό της βλάβης έτσι ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση βασιζόμενη στα μοριακά χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου. Επί πλέον θα μπορεί να γίνει ομαδοποίηση των ασθενών οι οποίοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε στοχευμένες θεραπείες αποφεύγοντας ανώφελες, χρονοβόρες και υψηλού κόστους θεραπείες στις οποίες δεν θα μπορούσαν οι συγκεκριμένοι ασθενείς να ανταποκριθούν, Η PET μπορεί να δείξει την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία (χημειοθεραπεία-χειρουργική θεραπεία) έτσι ώστε έγκαιρα να αποφασιστεί η αλλαγή ή όχι θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Σημαντικός είναι ο ρόλος του PET scan για τον ακριβή σχεδιασμό στην ακτινοθεραπεία, επιτυγχάνοντας έτσι στοχευμένη ακτινοβόληση αποφεύγοντας την ακτινοβόληση των υγιών οργάνων.

Συνεπώς τα πλεονεκτήματα του PET scan στην Ογκολογία είναι η ακριβής διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου, ο πρώιμος έλεγχος υποτροπής της νόσου, ο ακριβής σχεδιασμός ακτινοθεραπείας, η σωστή επιλογή θεραπείας, η πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης της θεραπείας ή της μη ανταπόκρισης οπότε και αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος προς όφελος των ασθενών.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το όφελος έναντι του κόστους της εξέτασης είναι πολλαπλό ,λόγω του ότι αποτρέπονται πολλές άλλες εξετάσεις, άσκοπες χειρουργικές επεμβάσεις και πολλές ημέρες νοσηλείας.

Η εξέταση είναι απλή ,ανώδυνη, ακίνδυνη για τον ασθενή και χωρίς παρενέργειες .

Η διάρκεια της στο μηχάνημα είναι 40-45 min και η όλη παραμονή του ασθενούς στη μονάδα ΡΕΤ του Πανεπιστημιακού Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΑ θα είναι περίπου δυόμιση ώρες

Καρδιολογία και Νευρολογία:

Το PET scan θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην Καρδιολογία σε περιπτώσεις ενεργούς λοίμωξης/φλεγμονής, σε ενδοκαρδίτιδα σε σαρκοείδωση, στη μελέτη της αθηρωμάτωσης, ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου και της καρδιακής ανεπάρκειας , και στη Νευρολογία για τη διερεύνηση περιπτώσεων εστιακής επιληψίας και νευροεκφυλιστικών παθήσεων (ν. Alzheimer, άνοια).

Τι προσωπικό θα απαιτηθεί για την λειτουργία του:

Για την λειτουργία της νέας μονάδας ΡΕΤ και για δύο βάρδιες απαιτείται νέο προσωπικό. Σήμερα υπάρχει εξειδικευμένο μόνο το Ιατρικό προσωπικό και χρειάζεται όπως άλλωστε προβλέπει η σύμβαση και το ΦΕΚ να διατεθεί από την διοίκηση του ΠΓΝΑ το ακόλουθο προσωπικό 3 νοσηλεύτριες ,4 τεχνολόγους μηχανημάτων ΤΕ, 2 γραμματείς, 1 παρασκευάστρια ,2 τραυματιοφορείς και το Υπουργείο να προκηρύξει τις θέσεις 1 Ιατρού με εξειδίκευση στην ΡΕΤ και 1 Ακτινοφυσικού.

Εδώ θα χρειαστούμε την βοήθεια σας ώστε να στελεχωθεί σωστά η νέα Μονάδα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ασθενείς μας.»

Α. Ζησιμόπουλος, Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής ΔΠΘ, Δ/ντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΑ

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 22/12/2021}