Παράταση στο κυνήγι του αγριόχοιρου – Κρίθηκε επιτακτική ανάγκη από το αρμόδιο υπουργείο

Ο Υφυπουργός Γιώργος Αμυράς υπέγραψε την απόφαση η όποια είναι προς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Ο μεγάλος αριθμός αγριόχοιρων που προκαλούν ζημίες στις αγροτικές καλλιέργειες, η αφρικανική πανώλη και πρόσφατα η εμφάνιση πιθανών κρουσμάτων ψευδολύσσας, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες για να δοθεί παράταση.

Το κυνήγι του αγριόχοιρου θα ασκείται κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο μέχρι την λήξη της κυνηγετικής περιόδου στις 28 Φεβρουαρίου. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ο αριθμός των αγριόχοιρων ξεπερνά τις 550.000.

Οι κυνηγοί σε ετήσια βάση θηρεύουν περί τις 60.000.

Με δεδομένα τα νούμερα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί λύση. Η παράταση της κυνηγετικής περιόδου θα αυξήσει τον αριθμό των θηρευμένων, αλλά και πάλι το πρόβλημα μετά την λήξη της θα παραμείνει.

Οι κυνηγοί είναι αυτοί που ασκούν ουσιαστική διαχείριση στους υπερπληθυσμούς, αλλά το κενό που θα υπάρχει μεταξύ των δυο κυνηγετικών περιόδων θα επαναφέρει την όποια μείωση και μάλιστα σε μεγαλύτερους αριθμούς.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 20/1/2022}