Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσφέρει φαράσια για τις ακαθαρσίες των ζώων

Όπως είναι γνωστό, οι κηδεμόνες ζώων επιλέγουν τα πάρκα της Αλεξανδρούπολης για τη βόλτα των σκύλων τους, που συνήθως όμως η βόλτα αυτή συνοδεύευται και από την εκτέλεση των φυσικών αναγκών του ζώου.

Και ενώ, οι περισσότεροι κηδεμόνες είναι οργανωμένοι με τα απαραίτητα προκειμένου να απομακρύνουν τις ακαθαρσίες των ζώων τους, υπάρχουν και οι αμελείς, αλλά και εκείνοι/ες που ενδεχομένως να ξεχάσουν να πάρουν μαζί τους το σχετικό σακουλάκι. Έτσι έχουμε δει πολλές φορές (δικαιολογημένες) αντιδράσεις για τις ακαθαρσίες ζώων, που οι κηδεμόνες τους δεν είχαν φροντίσει να μαζέψουν.

Τώρα όμως, οι δικαιολογίες τελείωσαν, καθώς ακόμη και αν έχεις ξεχάσει να πάρεις μαζί του σακουλάκι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει φροντίσει για την παροχή ενός χάρτινου φαρασιού, ώστε να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του ζώου. Η καμπάνια με την ονομασία «no kaka» είναι σε εξέλιξη εδώ και λίγες ημέρες και σε διάφορα σημεία της πόλης έχουν τοποθετηθεί ευδιάκριτα σταντ από τα οποία μπορεί κανείς να παραλάβει ένα χάρτινο φαράσι, κατάλληλο για τη συλλογή των ακαθαρσιών.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 26/5/2021}