Με 130.000 ευρώ θα ενισχυθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων

Με 130.000 ευρώ θα ενισχυθεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να προχωρήσει σε προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες αναβάθμισης των υποδομών του δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Αναλυτικά, η πρόταση που εγκρίθηκε αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 73.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 57.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Δείτε εδώ την επίσημη απόφαση.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 20/1/2021}