Κομοτηνή και Μαρώνεια σε «διαδρομή» για τη Θρακική ιστορία

Ένα έργο διασυνοριακό που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020»

Κομοτηνή και Μαρώνεια περιλαμβάνονται σε «ιστορική διαδρομή» που έχει να κάνει με την Θρακιώτικη ιστορία και περιλαμβάνει την Ξάνθη και περιοχές της Βουλγαρίας. Αυτή η «ιστορική διαδρομή» έχει να κάνει με τα καινοτόμα εργαλεία για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή. Πρόκειται για το έργο Tourism-e.

Το έργο Tourism-e «Innovative instruments for the preservation and promotion of cultural heritage in the cross border area» εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η κεντρική ιδέα είναι η ενοποίηση των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών από έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας μιας νέας κεντρικής πλατφόρμας με την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και της συνεργασίας των κεντρικών φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν την “τιμητική” τους έχουν και η Κομοτηνή και η Μαρώνεια στη Ροδόπη, καθώς περιλαμβάνουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ενημερωτική εκδήλωση για το έργο 

Το πρωί της Πέμπτης 29/09 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «A way towards the cultural heritage promotion and preservation in the cross-border area». Μέσω της εκδήλωσης η Βίκυ Στρούμπου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε Καινοτόμα εργαλεία για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου πληροφόρησε ότι χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμα που είναι οι αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης των πηγών προέλευσης τουριστών και μακροπρόθεσμα όπως είναι η αυξημένη ελκυστικότητα της περιοχής, η διεθνή αναγνώριση και η προβολή των τουριστικών και φυσικών πόρων της περιοχής, καθώς και αυξημένες τουριστικές ροές. 

Στα βασικά παραδοτέα του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνονται τέσσερις διαδρομές διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας. Η 4η διαδρομή είναι η: «The Thracian History’s Route (Η διαδρομή της Θρακικής Ιστορίας)» που περιλαμβάνει τη διαδρομή Κομοτηνή-Μαρώνεια-Άβδηρα-Ξάνθη-Ζλάτογκραντ-Σμόλιαν-Παμπόροβο-Τσεπελάρε-Ουστίνα. 

Η Κομοτηνή και η Μαρώνεια περιλαμβάνονται και στη 3η διαδρομή που έχει να κάνει το Meeting the CHAR (Cross Historical Axis) Route (Διαδρομή Ιστορικού Άξονα). Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις δύο διαδρομές δεν δόθηκαν.

Να σημειωθεί ότι το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας, το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο South-West «Neofit Rilski»-Blagoevgrad, την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το Δήμο του Sandanski και την Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, του Ανδρέα Αγελαρίδη, 30/9/2022}