ΚΕΔΕ κατά υπουργείου Τουρισμού για τη νέα εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε.»

Ομόφωνα κατά της πρόθεσης του υπουργείου Τουρισμού να «απαλλοτριώσει» Ιαματικές Πηγές και παρακείμενες εγκαταστάσεις που ανήκουν σε δήμους, τάχθηκε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος.

Η ΚΕΔΕ ζητάει την άμεση απόσυρση του επίμαχου νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο: «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 7 έως 14, που αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ) όπου τον πλήρη έλεγχο θα έχει ο εκάστοτε υπουργός Τουρισμού. Παράλληλα ζητάει συνεργασία, από μηδενική βάση, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί από κοινού το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.

Νωρίτερα τα μέλη της ΚΕΔΕ ενημερώθηκαν διεξοδικά για το θέμα που προέκυψε από τον δήμαρχο Κύθνου και πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), Σταμάτη Γαρδέρη.

Ο πρόεδρος του ΣΔΙΠΕ υποστήριξε πως η σύσταση της «Ι.Π.Ε. Α.Ε». πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. «Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντί – αυτοδιοικητική» δήλωσε ο κ.Γαρδέρης, συνεχίζοντας : «Η αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το υπουργείο Τουρισμού, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντί – αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται στη διαδικασία λήψη των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους επιεικέστερους όρους- μη υποστηρικτική.

«Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΔΙΠΕ, μεταφέροντας τις θέσεις του Συνδέσμου στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 24/2/2021}