Όταν λέμε πως μια περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή Natura 2000, σημαίνει πως ανήκει στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών με το όνομα «Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000». Όπως αναφέρει η ιδρυτική του πράξη, «Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρησή των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο». Η ιστορία της ίδρυσης του Δικτύου ξεκινά τον Μάιο του 1992, όταν οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νομοθεσία σχεδιασμένη να προστατεύει τους πιο έντονα απειλούμενους οικότοπους και είδη της Ευρώπης. Αυτό το νομοθέτημα ήταν η γνωστή Οδηγία για τους Οικοτόπους  92/43/ΕΟΚ, και συμπληρώνει την Οδηγία για τα Πτηνά 79/409/EΟΚ, που υιοθετήθηκε το 1979. Αυτές οι δύο οδηγίες είναι η βάση για τη δημιουργία του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Η Οδηγία για τα Πτηνά οδηγεί στην ίδρυση Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα Πτηνά ή ΖΕΠ( Special Protection Areas – SPA). Η οδηγία για τους Οικοτόπους, αντίστοιχα, οδηγεί στην οριοθέτηση Ειδικών Ζωνών Διατήρησης ή ΕΖΔ (Special Areas of Conservation -SAC), οι οποίες παλαιότερα ονομάζονταν Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), για οικοτόπους και είδη εκτός των πτηνών. Μαζί τα SPAs και τα SACs συγκροτούν το δίκτυο Natura 2000. Η ίδρυση ΖΕΠ και ΕΖΔ ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά η ουσία είναι πως το Natura 2000 είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Εκτείνεται σε 9 χερσαίες και 5 θαλάσσια βιογεωγραφικές ζώνες. Σήμερα το δίκτυο προστατεύει περισσότερες από 26.000 περιοχές στα 27 Κράτη-Μέλη, που καλύπτουν περίπου 80.000 τετραγ. χλμ. ή αλλιώς, το 18% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θαλάσσιες περιοχές καλύπτουν σήμερα περίπου 217.000 τετραγ. χλμ. Σήμερα το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει 419 περιοχές: 241 ΕΖΔ και  202 ΖΕΠ, ενώ 24 περιοχές έχουν διπλό χαρακτηρισμό ως ΕΖΔ και ΖΕΠ ταυτόχρονα.

>> Στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης υπάρχουν 21 περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο Natura 2000. Ακολουθεί πίνακας με τις περιοχές ανά νομό, τον κωδικό τους στο Δίκτυο, το αν είναι ΖΕΠ ή ΕΖΔ, τη διεθνή ονομασία τους με λατινικούς χαρακτήρες, την έκτασή τους και έναν σύνδεσμο για τα απογραφικά τους δελτία στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000.

 

ΕΒΡΟΣ
1 GR1110002 ΖΕΠ DASOS DADIAS – SOUFLI 41111,58 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110002
2 GR1110003 ΕΖΔ TREIS VRYSES 9912,62 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110003
3 GR1110004 ΕΖΔ FENGARI SAMOTHRAKIS, ANATOLIKES AKTES, VRACHONISSIDA ZOURAFA KAI THALASSIA ZONI 16437,741 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110004
4 GR1110005 ΕΖΔ VOUNA EVROU 42372,5 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110005
5 GR1110006 ΖΕΠ DELTA EVROU 12557,92 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110006
6 GR1110007 ΕΖΔ DELTA EVROU KAI DYTIKOS VRACHIONAS 9857,56 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110007
7 GR1110008 ΖΕΠ PARAPOTAMIO DASOS VOREIOU EVROU KAI ARDA 25931,73 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110008
8 GR1110009 ΖΕΠ NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU 29275,36 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110009
9 GR1110010 ΖΕΠ OREINOS EVROS – KOILADA DEREIOU 48907,49 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110010
10 GR1110011 ΖΕΠ KOILADA ERYTHROPOTAMOU: ASVESTADES, KOUFOVOUNO, VRYSIKA 9587,12 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110011
11 GR1110012 ΖΕΠ SAMOTHRAKI: OROS FENGARI KAI PARAKTIA ZONI 21021,87 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110012
ΞΑΝΘΗ
12 GR1120003 ΕΖΔ OROS CHAINTOU – KOULA KAI GYRO KORYFES 3491,99 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1120003
13 GR1120004 ΖΕΠ STENA NESTOU 8752,99 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1120004
14 GR1120005 ΕΖΔ AISTHITIKO DASOS NESTOU 2335,86 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1120005
ΡΟΔΟΠΗ
15 GR1130006 ΕΖΔ POTAMOS FILIOURIS 2058,44 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130006
16 GR1130007 ΕΖΔ POTAMOS KOMPSATOS (NEA KOITI) 423,65 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130007
17 GR1130008 ΕΖΔ MARONEIA – SPILAION 1,31 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130008
18 GR1130009 ΕΖΔ LIMNES KAI LIMNOTHALASSES TIS THRAKIS – EVRYTERI PERIOCHI KAI PARAKTIA ZONI 29455,98 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130009
19 GR1130010 ΖΕΠ LIMNES VISTONIS, ISMARIS – LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA 18217,14 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130010
20 GR1130011 ΖΕΠ KOILADA FILIOURI 37565,9 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130011
21 GR1130012 ΖΕΠ KOILADA KOMPSATOU 16600,86 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130012