Στην Θράκη η φύση έχει την τιμητική της. Όπου και να γυρίσει το βλέμμα του ο επισκέπτης, το φυσικό τοπίο επιβάλλεται και εντυπωσιάζει. H πληθώρα των προστατευόμενων περιοχών είτε με τη Σύμβαση Ramsar, είτε με την ένταξή τους στο ευρωπαϊκό δίκτυο περιοχών Natura 2000, είτε σε άλλο καθεστώς προστασίας, το επιβεβαιώνει. Στην Θράκη όμως έχουμε και δύο κηρυγμένα «Μνημεία της Φύσης». Κατά τον επίσημο ορισμό πρόκειται για «εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία». Μιλάμε για το Δάσος της Οξιάς στην Τσίχλα Χαϊντού Ξάνθης και το Παρθένο Δάσος της Κεντρικής Ροδόπης. Να σημειωθεί πως στις περιοχές αυτές ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις όπως και στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών.