Η Ελλάδα απαγορεύει τις εξαγωγές καυσόξυλων

Την απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας επεξεργασμένων ή μη, από την 15 Νοεμβρίου έως και την 1η Μαρτίου 2023, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Ανάπτυξης στη Βουλή.

Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που θα επιχειρηθεί να εξαχθεί θα κατάσχεται αναφέρεται στην τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τα κατασχεμένα θα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτά να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Η παραβίαση της απαγόρευσης ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία, για την οποία θα επιβάλλονται σωρευτικά ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύψους 200 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί και ποινή φυλάκισης ενός τουλάχιστον έτους.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και τα φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας. Στην τροπολογία σημειώνεται πως η ξυλεία χρησιμοποιείται ήδη ως σημαντική εναλλακτική πηγή καύσιμης ύλης, λόγω της ενεργειακής κρίσης, ανάγοντας την εμπορία της σε αντικείμενο προστασίας και ρύθμισης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα λαθραίας υλοτόμησης κατά τους χειμερινούς μήνες κατά τους οποίους θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η υψηλή τιμή διάθεσης των προϊόντων αυτών στην αγορά και ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων λαθραίας υλοτόμησης τον ερχόμενο χειμώνα.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 16/11/2022}