Η ανακύκλωση “χτυπά την πόρτα” στην Σαμοθράκη!

Η ευαισθητοποίηση και ο εθελοντισμός αποτελούν δύναμη ψυχής όμως η ανακύκλωση αποτελεί προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη, είναι το  μέλημα κάθε πολίτη για το καλό του τόπου όπου ζεί!

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα.

Με πρωτοβουλία επομένως του Δήμου της Σαμοθράκης με κοινή προσπάθεια με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ Α.Α.Ε. και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., στάλθηκαν 1000 έντυπα ενημερωτικής πλευράς, στο πλαίσιο της προσπάθειας που προσπαθεί ο Δήμος Σαμοθράκης να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του νησιού και να προωθήσει το πνεύμα της ανακύκλωσης στο νησί.

Τα ενημερωτικά έντυπα ανακύκλωσης θα τοποθετούν μαζί με τους λογαριασμούς του νερού και παρακαλούνται να τηρηθούν οι σχετικές οδηγίες και να συμμετέχουν όλοι με ενέργεια και δύναμη για την ολοκληρωμένη λειτουργία των μπλέ κάδων.

Φ. Δούκογλου

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 8/7/2020}