Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία υπό προϋποθέσεις – Ενημέρωση απο το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πόρτο Λάγος, 04 Απριλίου 2021

Ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308Β’/03-04-2021) διευκρινίζουμε ότι επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας με τη χρήση πλωτού μέσου έως οκτώ (08) μέτρων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτό, καθώς και της χρήσης μάσκας, σύμφωνα με το άρθρο 2,παρ. 1 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. Επίσης, επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας από την ξηρά, καθώς και η υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων (ωράριο κυκλοφορίας, χρήση ιατρικής μάσκας, βεβαίωση μετακίνησης κ,λ.π). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2, περ. (θ) της ανωτέρω Κ.Υ.Α., η μετάβαση των ατόμων από τον τόπο κατοικίας τους, στο σημείο διενέργειας της ερασιτεχνικής αλιείας, ή στο σημείο που βρίσκεται ελλιμενισμένο ή αγκυροβολημένο το πλωτό μέσο, θα πρέπει να γίνεται πεζή ή με ποδήλατο. Από το Σάββατο 03 Απριλίου έως και 12 Απριλίου και ώρα 06:00 τα Σαββατοκύριακα και μόνο επιτρέπεται η μετακίνηση της περίπτωσης αυτής και με την χρήση οχήματος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας στο τηλέφωνο 2541096666 (εσωτερικό 111).

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 4/4/2021}