Επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου σας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 ξεκινά η επαναλειτουργία των μουσείων αρμοδιότητάς της και συγκεκριμένα:

  • Του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, με ωράριο λειτουργίας 09.00 – 16.00 κάθε μέρα εκτός Τρίτης. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επίσκεψη: 8
  • Του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου, με ωράριο λειτουργίας 09.00 – 16.00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επίσκεψη: 10

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων εποχικού προσωπικού φύλαξης, θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία από τον COVID-19 σε εργαζόμενους και επισκέπτες, πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις (1,5 μ. κατ’ ελάχιστο, για ανοικτούς χώρους και 2 μ. για κλειστούς χώρους).

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα ειδικά μέτρα. Στις ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να μετέχουν περισσότερα από οκτώ άτομα.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επαναλειτουργούν οι παρακάτω αρχαιολογικοί χώροι:

  • Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, με ωράριο λειτουργίας 08.30 – 15.30 κάθε μέρα εκτός Τρίτης. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επίσκεψη: 40.
  • Ταφικός Τύμβος Μ. Δοξιπάρας-Ζώνης,  με ωράριο λειτουργίας 08.30 – 15.30 κάθε μέρα. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επίσκεψη: 10 (ανά δύο στα υφιστάμενα στέγαστρα προστασίας).
  • Κάστρο Χώρας Σαμοθράκης, με ωράριο λειτουργίας 08:30-15.30 από Πέμπτη έως και Κυριακή. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά επίσκεψη: 5.
  • Ο Αρχαιολογικός Χώρος του Ιερού των Μεγάλων Θεών Σαμοθράκης, που παραμένει προσωρινά κλειστός λόγω εργασιών, πρόκειται να επαναλειτουργήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.

Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του αρμόδιου φυλακτικού προσωπικού, το οποίο ενημερώνεται συνεχώς για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 11/6/2020}