Εντάξεις 5 σχολείων του Δήμου Αβδήρων για ενεργειακή αναβάθμιση στο ΕΣΠΑ

Για χρηματοδότηση πέντε  σημαντικών έργων για το Δήμο Αβδήρων συνολικού προϋπολογισμού 1.457.000€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο  «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» ανακοινώνει ο Δημος Αβδήρων: 

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των έργων:

  • «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Γενισέας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 615.417€
  • «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων» προϋπολογισμού   234.017€. 
  • «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πολυσίτου του Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού   177.621€.
  • «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού   212.166€. 
  • «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΔΑΠ Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού   217.646€. 

Σκοπός των έργων είναι η υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπές υποστηρικτικές δράσεις προκειμένου να αναβαθμιστεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αλλά και η επίτευξη βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες των κτιρίων.

Ενδεικτικά αναφέρονται επεμβάσεις εξωτερικής θερμομόνωσης επιφανειών, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και άλλες επεμβάσεις  προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των θερμικών απωλειών και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Αβδήρων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 3/11/2020}