Για τους Κτηνοτρόφους του Έβρου, που έχουν σταβλικές εγκαταστάσεις εντός Δασικών περιοχών

Για τους Κτηνοτρόφους του Έβρου, που έχουν σταβλικές εγκαταστάσεις εντός Δασικών περιοχών

Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της Ε.Α., Α. Δημοσχάκης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφορικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός περιοχής δασικού χαρακτήρα και την νομιμοποίηση αυτών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (Ν.4280/14), οι κτηνοτρόφοι είχαν το δικαίωμα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος (μέχρι τις 08/08/2020) να νομιμοποιήσουν τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις. 

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός των κτηνοτρόφων της περιφερειακής ενότητας Έβρου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση της άδειας της υφιστάμενης κτηνοτροφικής τους μονάδας εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίζοντα, όπως αναφέρεται και στην σχετική επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης (Α.Σ.Κ.Γ.Ε.) Σουφλιώτικα Κελάρια (επισυνάπτεται).

Στην Γραπτή Ερώτηση, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα να δοθεί χρονική παράταση στην ισχύουσα νομοθεσία, άλλως οι οικονομικές συνέπειες στον πρωτογενή τομέα του νομού, θα είναι καταστροφικές.

Ο βουλευτής, τονίζει εμφατικά ότι η κτηνοτροφία μαζί με την γεωργία και την αλιεία συνιστούν τις κύριες εισοδηματικές πηγές των Εβριτών….  

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την Ερώτηση :

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 29/9/2020}