Αναβαθμίζεται στην αλιεία του το νησί της Σαμοθράκης μέσα από το Σύλλογο “Βιώσιμη Σαμοθράκη”

Ξανά ευχάριστα νέα για το νησί της Σαμοθράκης. Ο σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκη ενημερώνει ότι στις 12-2-21 εγκρίθηκε η πρόταση «Sustainsea- Δράσεις για την ενίσχυση της Βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή της Σαμοθράκης» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 38,092,80 ευρώ.

Η πράξη αφορά σε δράσεις που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη της Σαμοθράκης, τόσο μέσα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όσο και μέσα από την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας (βιώσιμη αλιεία), καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω του πολιτισμού.

Αναλυτικά, η πρόταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Α. Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και την σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Β. Υποστηρικτικές δράσεις για την στήριξη της βιώσιμης αλιείας που προβλέπουν την διοργάνωση ημερίδας με θέμα την αλιεία και το περιβάλλον .

Γ. Πολιτιστική εκδήλωση που σαν στόχο έχει την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και της τοπικής γαστρονομίας. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται τόσο στους κατοίκους του νησιού, με έμφαση στους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στους επαγγελματίες αλιείς και τους επισκέπτες.

Λίγα λόγια για το σύλλογο Βιώσιμη Σαμοθράκη:

Ο σύλλογος “Βιώσιμη Σαμοθράκη” ξεκίνησε από την ανάγκη μιας ομάδας κατοίκων του νησιού να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί και να αντιμετωπίσει, στο βαθμό του δυνατού, τα έντονα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν. Σημαίνοντα ρόλο διετέλεσε η γνωριμία με την καθηγήτρια Κοινωνικής Οικολογίας του πανεπιστημίου Alpen Adria της Βιέννης, κ. Marina Fischer-Kowalski, η οποία επισκέπτεται τη Σαμοθράκη ανελλιπώς τα τελευταία 30 χρόνια, και έχει αφιερώσει πολύ σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής έρευνάς της στο νησί. Η επαφή με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι προσπάθειές της να εντάξει το νησί, σε συνεργασία με τον Δήμο, στο δίκτυο “Άνθρωπος και Βιόσφαιρα” της UNESCO, κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ενός συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Στόχος του συλλόγου είναι η δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης όπου οι κάτοικοι του νησιού θα μπορούν να αξιοποιήσουν την επιστημονική γνώση προς όφελός τους.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 24/2/2021}