Γέφυρα-Παρανεστίου-επίσκεψη-Περιφερειάρχη-ΑΜΘ-2-web