Fotovoltaika-Xorafi-Kondilis-1-Falekas-Giannis-620×330